VBK.vzw Openbare Waters
Rode Sluis / Bentillekreek

Het bekomen van de juiste Hengel toelating om te vissen op de kreken van de Rode Sluis en de Bentillekreek.

Elke hengelaar dient zich het juiste visverlof (klein of groot) van het Vlaams Gewest aan te schaffen, en dient dit te doen alvorens een Hengel toelating voor de Rode Sluis en de Bentillekreek aan te vragen. Het is verplicht om een fotokopie van je Vlaams Visverlof op het formulier in de daarvoor beschikbare vensters in te voegen.
Een verplichte Hengel toelating om te hengelen op de kreken van de Rode Sluis en de Bentillekreek wordt na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de VBK-site gratis verstrekt en naar het opgegeven adres verstuurd, mits de kandidaat-hengelaar zich akkoord verklaart met het bijkomend reglement/gedragscode.

Download hier:  Het reglement van de Rode Sluis.
Download hier: Het reglement van de Bentillekreek

De Rode Sluis en de Bentillekreek zijn een openbaar water met privaat karakter, dat mee wordt beheerd door VBK vzw. De visrechten van de kreken van de Rode Sluis en de Bentillekreek worden gehuurd door de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen, die op hun beurt ook in staat voor uitzettingen van pootvis.
Op en rond de kreken staan onze VBK-vrijwilligers in voor onderhoud van paden en hengelstekken, infoborden, e.d. Ook voeren zij controles uit op het naleven van de Wet op Riviervisserij en het bijkomende reglement Rode Sluis en de Bentillekreek.

Het gaat hier om een pilootproject inzake medebeheer van openbaar water door erkende federaties en clubs. In dit project werken de hengelaars zelf mee aan beter beheerde hengelwaters. De balans is na een half jaar reeds positief en de meeste hengelaars beschouwen het nu al als succes- en waardevol.

Vindt u dit als hengelaar op de Rode Sluis en de Bentillekreek ook waardevol? Steun dan onze werking door een vrijblijvend lidmaatschap aan te gaan van onze vereniging. Bij VBK-vzw is iedereen meer dan welkom! En je bent ook verzekerd tijdens het hengelen tegen gebeurlijke ongevallen.

Wist u dat als je aansluit bij onze vereniging je tot 15 euro kan terugkrijgen van je ziekenfonds.
Vermeld wel bij welk ziekenfonds je aangesloten bent.

Voor vragen en uitleg over vergunningen neem contact op met het secretariaat van de Rode sluis of de Bentillekreek.

Secretariaat Rode Sluis & Bentillekreek
Muylaert Rony (vragen Hengel toelatingen)
Tel: 0495/23 12 16
Mail: rony.muylaert@telenet.be

Voor de Bentillekreek.
Hoofdsteward Bentillekreek:
Loete Ronny.
Tel:   0477/91 73 18
Mail:    ronny.loete47@hotmail.com

 

Hengel toelatingen voor de Rode Sluis en de Bentillekreek 2024 zijn verkrijgbaar vanaf 25-12-2023. Vergeet niet je Vlaams vis verlof aan te schaffen!
De Hengel toelating voor de Rode Sluis en de Bentillekreek lopen steeds van 01 januari tot en met 31 december.

error: Inhoud is beschermd !!